Review Cơ Quan Chức Năng Tiếng Anh Là Gì, Cơ Quan Chức Năng

Phân tích Cơ Quan Chức Năng Tiếng Anh Là Gì, Cơ Quan Chức Năng là ý tưởng trong nội dung hiện tại của Kí tự đặc biệt Đao Tháp. Theo dõi nội dung để biết đầy đủ nhé.

5 +3 competent authority/body/agency This person is a ProZCertified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a ProZCertified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Linh Hoang

Xem thêm: Vương Quốc Sủng Vật : Liệt Hỏa & Cầu Vồng, Tải Game Vương Quốc Sủng Vật

*

*

*

competent authorities, relevant departments – both are typical, “competent” is good technical jargon – presumably the relevant departments include in particular the district tax office, and the district treasury
Explanation:My suggestion!Đôi khi chữ competent được dùng bằng chữ regulatory (thiên về pháp luật nhiều hơn)regulatory body/agency = cơ quan chức năng (về mặt pháp lý)Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Competent_authorityThis person is a ProZCertified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a ProZCertified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Linh HoangVietnamLocal time: 14:30Works in fieldNative speaker of:

*

Vietnamese

Xem thêm: độ Ph Là Gì – Cách Tính độ Ph

Explanation:SuggestionTrung LeUnited StatesLocal time: 23:30Works in fieldNative speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 8

Chuyên mục: Hỏi Đáp